• Mon - Sun: 9:00 - 17:30

        โปรเน็ตวันทูคอล โปรเน็ตที่ให้ทั้งโทรและเน็ตไปพร้อมกัน เล่นได้ทั้งเน็ตและยังได้โทรฟรี ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย แบบกำหนดระยะเวลา 05.00-17.00 น. หรือจะเหมาแบบตลอด24ชม. ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือแม้แต่รายเดือนก็มีให้เลือกมากมาย 

โปรเน็ตวันทูคอล
เหมาๆ

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
28 ฿ ราคารวมภาษี 29.96บ.
 • Net เร็ว 512Kbps
 • ใช้ 3G ได้ 500MB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย 05.00น.-18.00น.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 24ชม.
 • กด*777*7331*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
32 ฿ ราคารวมภาษี 34.24บ.
 • Net เร็ว 512Kbps
 • ใช้ 3G ได้ 500MB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 24ชม.
 • กด*777*7333*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
42 ฿ ราคารวมภาษี 44.94บ.
 • Net เร็ว 512Kbps
 • ใช้ 3G ได้ 500MB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 24ชม.
 • กด*777*7371*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
144 ฿ ราคารวมภาษี 154.08บ.
 • Net เร็ว 384Kbps
 • ใช้ 3G ได้ 2.5GB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่าย 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 7วัน
 • กด*777*7343*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
154 ฿ ราคารวมภาษี 164.78บ.
 • Net เร็ว 512Kbps
 • ใช้ 3G ได้ 2.5GB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 7วัน
 • กด*777*7344*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
129 ฿ ราคารวมภาษี 138.03บ.
 • Net เร็ว 1Mbps
 • ใช้ 3G ได้ 2.5GB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 7วัน
 • กด*777*7241*236876#

เหมาๆ Net + โทร

Ais 12Call
229 ฿ ราคารวมภาษี 245.03บ.
 • Net เร็ว 4Mbps
 • ใช้ 3G ได้ 7GB
 • หากใช้ครบตามปริมาณความเร็วลดลง
  เหลือ 128Kbps
 • โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24ชม.
  ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นปัจจุบัน
 • ระยะเวลาใช้งาน 7วัน
 • กด*777*7242*236876#

เหมาๆ โทรอย่างเดียว

Ais 12Call
9 ฿ ราคารวมภาษีแล้ว
 • โทรฟรีทุกเครือข่าย 15 นาที
 • กด*777*8*236876#

เหมาๆ โทรอย่างเดียว

Ais 12Call
50 ฿ ราคารวมภาษีแล้ว
 • โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที
 • กด*777*200*236876#